Huisregels

 1. Kunt u uw afspraak niet nakomen? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van te voren door. De gereserveerde tijd zal dan niet in rekening worden gebracht.
 2. Het is niet toegestaan om te roken in de praktijk.
 3. Hygiëne vindt ik erg belangrijk in de praktijk. Ik verwacht dit ook van mijn cliënt.
 4. Tijdens de eerste behandeling worden u een aantal vragen gesteld omtrent uw huidige en daaraan voorafgaande persoonlijke medische situatie door middel van een intakeformulier.
 5. Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe tijdens de behandeling de sieraden zoveel mogelijk af.
 6. Wilt u uw mobiele telefoon tijdens de behandeling uitzetten? Dit komt de (therapeutische) werking van de massage ten goede en zo kan ik u met volledige aandacht behandelen.
 7. Aqua Capella is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.
 8. Aqua Capella is niet aansprakelijk voor schade of letsel van als gevolg van het verzwijgen van medische informatie in het kader van uw gezondheid, blessures en medicijngebruik.
 9. Aqua Capelle stelt geen medische diagnose. Bij twijfel over een behandeling kan ik besluiten om u door te verwijzen naar een andere behandelaar.
 10. Voor erotische en/of seksuele massages kunt u niet bij Aqua Capella terecht.
 11. Voor de behandeling ontvangt u een factuur. Betaling: binnen twee weken over te maken op rekeningnummer, via een tikkie of contant. Er is in de praktijk geen pinapparaat aanwezig.
 12. De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de behandelingen, mits u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Neem bij twijfel over vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar. De factuur kunt u ter vergoeding opsturen naar uw zorgverzekeraar. Ik ben met mijn praktijk aangesloten bij de VNRT.

Klachten

De bevordering van de kwaliteit van zorg en de behandeling van klachten en geschillen in de zorg is door de Overheid georganiseerd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Klachtenfunctionaris

Natuurlijk wil ik dat u tevreden bent over de zorgverlening. Mogelijk heeft u als cliënt van mijn praktijk toch een klacht over de door mij verleende zorg. In dat geval nodig ik u uit om de klacht rechtstreeks met mij te bespreken. Mocht u daarvan geen gebruik willen maken of we komen er samen niet uit kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Als VNRT-therapeut ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vindt u op de website van de VNRT (www.vnrt.nl)

Beroepsaansprakelijkheid

Aqua Capella heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de goede orde wijs ik u er op dat bij eventuele claims het uit te keren bedrag niet hoger zal zijn dan door de verzekeringsmaatschappij maximaal zal worden uitgekeerd.

WhatsApp
Verzenden via WhatsApp