VoetreflexPlus

voetreflex
beach, sand, sea

Als VNRT-therapeut ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Dit is een door de overheid erkende geschillencommissie volgens de WKKGZ. Meer uitleg over de klachtenregeling vindt u op de website van de VNRT (www.vnrt.nl)

WhatsApp
Verzenden via WhatsApp